Webinar organizowany przez Wydział Dostępności – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Fundację Integracja

W dniu 21 kwietnia eksperci Global Lift Polska wzięli udział w webinarze organizowanym przez Wydział Dostępności - Ministerstwa Funduszy i  Polityki Regionalnej oraz Fundację Integracja. Spotkanie dedykowane było Koordynatorom Dostępności w urzędach i instytucjach publicznych. Eksperci Global Lift Polska oraz Integracji rozmawiali na temat rozwiązań w komunikacji poziomej i pionowej ułatwiających funkcjonowanie osób...