Winda bez tajemnic –  Jak obsługiwać dźwig osobowy?

jak obsługiwać windę
jak obsługiwać windę

Windy w budynku mieszkalnych i użytku publicznego oferują wiele korzyści. Powszechnie wiadomo, że dźwig osobowy gwarantuje sprawną komunikację i szybkie przejazdy pomiędzy piętrami w lokalach wielokondygnacyjnych. Z wind osobowych korzystamy na co dzień: w drodze do pracy, podczas zakupów w galeriach handlowych, na parkingach, w szpitalach, przychodniach, a nawet w domach prywatnych.

Zasadniczo, nie myślimy zbytnio o windach, z wyjątkiem krótkich chwil, kiedy z nich korzystamy. Jazda dźwigiem może sprawiać, że czujemy się nerwowo, a nawet klaustrofobicznie. Jednak generalnie, większość z nas nie ma żadnego problemu z przebywaniem w niewielkiej kabinie. Traktujemy windę jako zwykły środek transportu, a obsługę urządzenia za czynność prostą, a nawet oczywistą. Nawet nie zastanawiamy się, co oznacza przycisk 0 w windzie. Wciskamy guzik, wchodzimy do kabiny, wybieramy piętro i jedziemy. 

Okazuje się jednak, że dla niektórych osób korzystanie z windy jest trudne i aby uniknąć niekomfortowej sytuacji – wybierają schody. Najczęściej, obawy te są spowodowane faktem, że osoby te, nie wiedzą jak obsługiwać windę. Bez wątpienia, obecnie montowane nowoczesne, naszpikowane technologią dźwigi osobowe, dotykowe panele sterowania, podwójne przyciski wezwań na przystankach mogą sprawić, że zaczynamy poważnie się zastanawiać – jak działa ta winda?

Budowa windy osobowej – sterowanie  

Warto pamiętać, że obsługa windy nie zawsze była tak złożona. Pierwsze dźwigi osobowe były sterowane przez operatorów – windziarzy. W latach pięćdziesiątych  wprowadzono elektryczne przełączniki, które spowodowały, że windy poruszały się tam i z powrotem między kondygnacjami w ustalonych odstępach czasu. Oczywiście, takie sterowanie było rażąco nieefektywne. Poza godzinami szczytu dźwigi wykonywały bezsensowne puste kursy. W 1965 roku inżynierowie dźwigów zdecydowali się na model sterowania, który wszyscy znamy: pasażer naciska przycisk, aby przywołać windę.

W jaki sposób winda decyduje, dokąd się udać, gdy docierają do niej żądania dotyczące różnych pięter budynku? Każde naciśnięcie przycisku sprawia, że ​​urządzenie staje przed wyzwaniem obliczeniowym. Ruch wind opiera się na skomplikowanym algorytmie. System sterowania dyspozycjami musi zdecydować, czy winda wjedzie z 5 piętra, aby zebrać pasażerów z 7, zanim zejdzie do poziomu 0. 

W Polsce, w blokach mieszkalnych najczęściej instalowano windy ze standardowym sterowaniem zbiorczym “w dół”.  W lokalach użyteczności publicznej możemy napotkać dźwigi z pełnym sterowaniem zbiorczym w obie strony oraz trybem wezwań centralnych – jeden przycisk do wezwań na piętrze do wszystkich urządzeń. Obecnie produkowane windy osobowe wyposażone są w sterowanie automatyczne, które jest gwarantem bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. 

Poruszając temat budowy windy, wypada wspomnieć, że sterowanie dźwigu jest wyposażeniem ściśle związanym z zespołem napędowym urządzenia. Z reguły, umieszcza się je w maszynowni – pomieszczeniu, do którego nie ma wstępu zwykły użytkownik. Elementy sterowe dźwigu, które są widoczne dla podróżnych to: panel dyspozycji z numerami pięter w kabinie (piętrowskazywacz) i panele wezwań na przystankach. 

Co oznaczają przyciski w windzie?

Panel sterowania w kabinie windy, jego umieszczenie, wygląd, a nawet kolorystyka i wielkość przycisków jest ściśle określona przez normy dźwigowe Urzędu Dozoru Technicznego. Korzystając z dźwigów osobowych w różnych budynkach możemy spodziewać się zatem analogicznych oznaczeń przycisków.

Do wezwania dźwigu służy zewnętrzny panel wezwań, który znajduje się przy każdym przystanku obok drzwi. Panele wezwań na przystankach są wyposażone w dwa przyciski:

 • w górę – wciskamy, kiedy chcemy jechać do góry, 
 • w dół – naciskamy, gdy zamierzamy zjechać w dół, na piętro niższe.

Po wejściu do kabiny windy należy wybrać pożądane piętro na panelu sterowania. Klawisze na wewnętrznym panelu to:

 • przyciski piętrowe – służą do wyboru docelowego przystanku,
 • przycisk 0 – wybór parteru (kondygnacji zerowej),
 • przycisk alarm – służy do obsługi instalacji alarmowej,
 • włącznik drzwi – służy do ponownego otwarcia drzwi podczas postoju windy na przystanku oraz do przerwania ich zamykania.

W windach starego typu, niekiedy możemy spotkać się z przycisk STOP, który powoduje zatrzymanie kabiny. Warto jednak wiedzieć, że stosowanie tego klawisza w nowych dźwigach osobowych, szczególnie tych wyposażonych w drzwi kabinowe – jest całkowicie zakazane.

Jak prawidłowo korzystać z przycisków windy?

Podróż windą rozpoczynamy od jej przywołania. Przyciski wywołania należy nacisnąć zgodnie z żądanym kierunkiem jazdy. Warto pamiętać, że użycie obu klawiszy nie przyśpiesza wezwania windy. Z reguły, na przybycie dźwigu trzeba trochę poczekać. Po sprowadzeniu windy na przystanek powinno się sprawnie wejść do kabiny i wybrać żądane piętro na panelu. Drzwi zamykają się i winda towarowa lub osobowa rusza.

Zaakceptowanie polecenia przez sterowanie jest sygnalizowane przez podświetlenie klawisza. Miejsce położenia windy i kierunek jazdy są pokazywane przez rozjaśnienie przycisków z numerami kondygnacji. Po dojechaniu do docelowego przystanku zapala się lampka potwierdzenia, a drzwi kabiny otwierają się automatycznie. Drzwi pozostają otwarte przez określony czas, po czym same się zamykają. Należy pamiętać, że podczas wsiadania lub wysiadania z windy należy bezzwłocznie odsunąć się od drzwi kabiny.

W sytuacji, gdy kabina windy zatrzyma się pomiędzy przystankami i nie można jej ponownie uruchomić, należy posłużyć się przyciskiem „alarm”. Działanie to ma na celu wezwanie pomocy. 

Podstawowe zasady korzystania z dźwigów osobowych

W oparciu o obecnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa, dźwigi osobowe powinny

być tak skonstruowane, aby zabezpieczyć użytkowników przed skutkami niewłaściwej eksploatacji. Urząd Dozoru Technicznego opublikował ostatni statystyki, z których wynika (cytuję) – “że do głównych przyczyn awarii i wypadków dźwigów zalicza się niestosowanie się do wymagań instrukcji eksploatacji, niewłaściwe zachowania użytkowników oraz akty wandalizmu.”

Generalnie, podczas jazdy windą możemy czuć się bezpiecznie, ale jest wiele okoliczności, które sprawiają, że narażamy się na niepotrzebne ryzyko. Do dźwigu osobowego należy wchodzić spokojnie. Nie wolno wskakiwać ani wbiegać do kabiny.

Podczas jazdy windą zabrania się w przede wszystkim:

 • palenia papierosów, 
 • picia alkoholu,
 • używania ognia,
 • wyrzucania śmieci,
 • przewożenia rzeczy wielkogabarytowych.

Podsumowanie

Obsługa windy osobowej jest logiczna i prosta. Powinno się pamiętać o podstawowej zasadzie – jeśli winda zjeżdża w dół, a my pragniemy dostać się na wyższe piętro, to nie należy jej przywoływać. Powinniśmy uczynić to dopiero, gdy będzie się wznosić. Prawidłowe korzystanie z przycisków w windzie gwarantuje sprawny transport między kondygnacjami. 

Producent dźwigów – Global-Lift Warszawa