Nota prasowa

dostepnosc_plus_logo-kolor

W dniu 21 kwietnia eksperci Global Lift Polska wzięli udział w webinarze organizowanym prze Wydział Dostępności – Ministerstwa Funduszy i  Polityki Regionalnej oraz Fundację Integracja. Spotkanie dedykowane było Koordynatorom Dostępności w urzędach i instytucjach publicznych. Eksperci Global Lift Polska oraz Integracji rozmawiali na temat rozwiązań w komunikacji poziomej i pionowej ułatwiających funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami. m.in. osób z niepełnosprawnością, osób starszych, rodziców z dziećmi i osób z czasową niepełnosprawnością.

Odpowiadali m.in. na pytania:

– Jaką szerokość powinny mieć przestrzenie komunikacyjne?

– Jaką szerokość powinny mieć drzwi? 

– Z jakimi barierami w komunikacji poziomej możemy spotkać się najczęściej i jak sobie z nimi poradzić?

– Które rozwiązania są wygodniejsze i łatwiejsze w obsłudze dla osób ze szczególnymi potrzebami?

– Jakie wymagania techniczne powinny zostać spełnione, żeby urządzenia zapewniały odpowiedni poziom dostępności?

– Jakie rozwiązania zastosować w trudnych sytuacjach, np. gdy brakuje miejsca lub konserwator zabytków nie pozwala wprowadzić zmian?

– Z jakimi kosztami mogą wiązać się konkretne rozwiązania?

– Jakie są koszty eksploatacji konkretnych rozwiązań?

W spotkaniu wzięło udział ok 285 osób – nagranie ze spotkania będzie dostępne niebawem na stronach MIiR.