Nowoczesne rozwiązania usprawniające pracę w magazynie

Nowoczesność w magazynie to nie tylko stosowny system magazynowania, ale również logistyka. Szereg urządzeń wykorzystywanych w magazynach może przyspieszyć pracę, ułatwić ją, jak i zapewnić jej większe bezpieczeństwo. Należy wziąć pod uwagę zarówno bezpieczeństwo magazynowanych towarów, jak również pracowników magazynowych.

Infrastruktura logistyczna i systemy magazynowania

Współczesne magazyny znacznie różnią się od tych, znanych sprzed lat. Usprawnienia magazynowe są dyktowane standardami pracy oraz wdrożeniami nowoczesnych systemów handlu i dystrybucji. Obecne centra logistyczne są złożonymi parkami maszyn, urządzeń i systemów teleinformatycznych współtworzących organizm magazynu. W obrębie centrum magazynowego wyodrębnić należy infrastrukturę magazynową z urządzeniami, takimi jak platformy magazynowe oraz dźwigi oraz infrastrukturę manipulacyjną, w skład której mogą wchodzić windy towarowe, mobilne dźwigi, dźwig towarowy czy platformy. Poniekąd urządzenia te zaliczyć można do punktowej infrastruktury transportu. Celem nadrzędnym systemu magazynowania jest maksymalizacja wykorzystania miejsca magazynowego. Tym samym dobiera się towary tak, aby wpasowały się w stosowne miejsce magazynowe np. do regału antresolowego lub karuzelowego mając na uwadze terminarz dystrybucji towarów. Dzięki systemom teleinformatycznym, odpowiedniemu znakowaniu można zapewnić uporządkowaną gospodarkę magazynową.

Wydajność magazynowa

Optymalizacja magazynowania nie byłaby możliwa bez zapewnienia w magazynie stosownych urządzeń wspomagających. Nie wystarczy zapewnić transportu liniowego towarów, czy należytej nośności regałów magazynowych. Niezbędne do zagwarantowania wysokiej jakości magazynowania są urządzenia manipulacyjne, takie jak chociażby winda towarowa czy dźwigi pionowe. Nie są to urządzenia przypadkowe, a często dostosowywane i wykonywane pod potrzeby i zamówienie odbiorcy. Dzięki wykorzystaniu platform i dźwigów można usprawnić i unowocześnić każdy magazyn. O ile ładunki lekkie z powodzeniem można transportować wózkiem widłowym, czy podnośnikiem koszowym, to w przypadku produktów o dużej wadze, gabarytach, nieregularnym kształcie itd. niezbędne są profesjonalne i specjalistyczne sprzęty. Wykorzystując platformę towarową można w bardzo krótkim czasie wynieść towary o wadze kilku, kilkunastu ton jednocześnie na wysokość od kilku do dwudziestu metrów.

Zarządzanie magazynem – składowanie i ścieżki logistyczne

Dysponując dużym magazynem oraz różnorodnością produktów składowanych na półkach magazynowych konieczne jest zadbanie o odpowiednie ścieżki logistyczne, dzięki którym dotrzeć można do określonych towarów najkrótszą drogą. Dostępność towarów składowanych winna być natychmiast, czego oczekuje końcowy klient zamawiając dany produkt i oczekując na jak najszybszą dostawę, która stała się standardem w ciągu 24 godzin. Trudno byłoby sprostać takiemu zadaniu nie posiłkując się nowoczesnymi rozwiązaniami takimi jak dźwigi towarowe, taśmociągi, automatyzacja pakowania itd.