Platformy towarowe i ich praktyczne zastosowania

platformy towarowe i ich praktyczne zastosowanie

platformy towarowe i ich praktyczne zastosowanieTransport towarów wielkogabarytowych wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń. Należą do nich m.in. platformy towarowe. Platformy towarowe zapewniają bezpieczny i wygodny transport pionowy. W zależności od specyfiki reprezentowanej branży transportowane towary/surowce mogą się znacząco różnić, co rodzi potrzebę dostosowania platformy towarowej do konkretnych wymogów (np. transportu towarów na paletach). Co ważne platformy towarowe znajdują zastosowanie także w przypadku transportu pionowego niewielkich gabarytów i małych ciężarów. Niewielkie platformy towarowe wykorzystuje się m.in. w przemyśle gastronomicznym, jak również obiektach z branży HoReCa. Zastosowanie profesjonalnych platform w hotelach przekłada się na poprawę standardu obsługi klienta, a tym samym konkurencyjność obiektu.

Platformy towarowe projektuje i wykonuje się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyka potencjalnie wynikające z transportu pionowego do absolutnego minimum – dotyczy to zarówno platform stricte towarowych służących wyłączenie do transportu towarów, materiałów i surowców, jak również wind towarowo-osobowych umożliwiających jednoczesny transport towarów i osób. Podstawowym zadaniem platformy towarowej jest przemieszczanie ładunku na różnych wysokościach. Zakres obsługiwanych wysokości jest uzależniony przede wszystkim od specyfiki obiektu oraz sposobu jego eksploatacji. W praktyce, w magazynach wysokiego składowania platformy towarowe (m.in. platformy nożycowe) transportują ładunki na znaczne wysokości, ułatwiając tym samym zarządzanie zasobami i towarami gotowymi. Jeszcze większe wysokości pokonują dźwigi towarowe i osobowo-towarowe w obiektach wielokondygnacyjnych, w tym w budownictwie wielorodzinnym.

Platformy samochodowe jako specjalistyczna odmiana platform towarowych

Ograniczenie przestrzeni parkingowej w miastach rodzi potrzebę projektowania i wznoszenia parkingów wielokondygnacyjnych, których możliwości dodatkowo zwiększają platformy samochodowe. Platformy samochodowe to specjalistyczna odmiana platform towarowych, dzięki którym możemy transportować samochody na znaczne wysokości, tym samym zapewniając maksymalne wykorzystanie przestrzeni, która może funkcjonować bez stromych podjazdów prowadzących na kolejne kondygnacje parkingu. W zależności od faktycznych potrzeb platformy samochodowe mogą transportować pojazdy w pionie do kilkuset centymetrów (np. platformy znajdujące zastosowanie w warsztatach samochodowych) lub kilkadziesiąt metrów (platformy wykorzystywane w nowoczesnych konstrukcjach parkingów wielopoziomowych naziemnych i podziemnych).