Windy o zaniżonym nadszybiu i podszybiu

winda z obniżonym nadszybiem

Jak działa winda z niskim nadszybiem?

Co zrobić, gdy nadszybie windy w istniejącym budynku nie może być standardowe? 

Dźwigi osobowe i towarowo-osobowe z zaniżonym nadszybiem i podszybiem są niekonwencjonalnym rozwiązaniem dla istniejących już budynków. 

Montaż windy z szybem o standardowych rozmiarach jest niewykonalny, gdy:

  • najwyższa przestrzeń w budynku jest ograniczona przez niski dach,
  • pod najniższym poziomem (podłogą) w lokalu są umieszczone instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, cieplna lub elementy fundamentów,
  • w piwnicy obiektu występują wody gruntowe.

W wymienionych przypadkach, gdy niektóre wymagania EN 81-20:2014 nie mogą być spełnione, za zgodą Urzędu Dozoru Technicznego można wprowadzić opcjonalne rozwiązanie na dźwig w istniejącym budynku. Wówczas dopuszczalna jest winda z niskim podszybiem lub nadszybiem, która spełnia normę PN-EN 81-21.

Jak działa winda? – płytkie podszybie i niskie nadszybie.

Dźwig (winda, platforma) w dużym uproszczeniu, ma dwa główne elementy składowe: kabinę i szyb.

Całkowita wysokość szybu to połączenie wysokości:

  • podszybia, 
  • odcinka przejazdu kabiny (od najniższego do najwyższego przystanku).

Minimalna wysokość nadszybia windy i maksymalna głębokość podszybia windy wyznaczają przestrzeń, w której porusza się kabina dźwigu.

W istniejących budynkach, w których nie można zastosować pełnej wysokości szybu, sprawdzoną alternatywą są dźwigi o zaniżonym podszybiu i nadszybiu. Winda z niskim nadszybiem posiada dojście do panelu sterowania i zespołu napędowego poza szybem. Rozwiązanie to gwarantuje bezpieczeństwo osób, które prowadzą serwis windy.

Sprawdź również: