Minimalne wymiary windy dla niepełnosprawnych

wymiary windy przepisy

Wymiary windy osobowej dla niepełnosprawnych

Windy dla osób niepełnosprawnych pomagają w pokonywaniu barier architektonicznych. Umożliwiają one osobom starszym, osobom poruszającym się na wózkach, czy młodym mamom z wózkami dziecięcymi na bezpieczne i wygodne przemieszczanie się pomiędzy piętrami budynku. 

Obecnie rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością, czy z problemami z poruszaniem są na tyle zaawansowane, że możliwy jest montaż odpowiednich urządzeń dźwigowych w dawno wybudowanych obiektach. Do rozwiązań tych należą m.in.:

Minimalne wymiary windy dla niepełnosprawnych

Wymiary windy 

Decydując się na konkretne rozwiązanie, np. windę warto wziąć pod uwagę to, że urządzenie musi posiadać odpowiednie wymiary. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim potrzebują znacznie więcej miejsca, niż pozostałe osoby. Niezwykle ważne jest również uwzględnienie ograniczeń związanych z obsługą urządzeń dźwigowych. 

Wymiary windy w budynku wielorodzinnym

Przepisy prawa dokładnie określają, jakie wymiary powinny posiadać poszczególne ułatwienia dla niepełnosprawnych, w tym wymiary windy w budynku wielorodzinnym. Znajdziemy je w PN-EN 81-70:2018-07. Są to przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalacji dźwigów, szczególnego zastosowania dźwigów osobowych, dźwigów towarowo-osobowych. W części 70 znajdziemy „dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych”.

Wymiary kabiny

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wielkość i wymiary kabiny windy, która decyduje o możliwościach dźwigu. Wspomniana wcześniej norma wskazuje, że wymiary kabiny windy do przewozu osób niepełnosprawnych powinna wynosić min. 110cm x 140cm. Wielkość ta zapewni odpowiednią ilość miejsca dla osoby na wózku oraz opiekuna. Normy wskazują również odpowiedni wymiary dla dźwigów kątowych, które posiadają dwa wejścia do kabiny umieszczone pod kątem prostym.

Wymiary windy w bloku

Sprostanie normom wymiarów windy w nowych budynkach zazwyczaj nie jest dużym wyzwaniem. Jednak problem może pojawić się, gdy chcemy zamontować windę w starych obiektach, które często nie posiadają odpowiedniego miejsca do zamontowania urządzenia tak, by spełniać wymagania.

W powyższym wypadku należy zamontować kabinę, która będzie możliwie jak najbardziej swoimi wymiarami zbliżona do norm, jednak minimum to 100cm x 125cm. Również drzwi kabiny dźwigu często nie mogą mieć swojej wymaganej szerokości, tzn. 90cm, więc można w przypadku np. bloków gdzie brakuje miejsca zmniejszyć szerokość do 80cm. 

Drzwi windy

Drzwi windy dla niepełnosprawnych powinny otwierać się na boku, automatycznie lub teleskopowo. Przed drzwiami windy powinna być zachowana również odpowiednia przestrzeń, tzn. nie mniej niż 150cm x 150cm. 

Wymiary wyposażenia windy

Prócz zachowania wymiarów kabiny windy kolejnym wymogiem jest przepisowy i prawidłowy montaż całego wyposażenia w kabinie, w szybie windy, jak i na przystankach windy. Uwzględnić należy ograniczneia wynikające z tego, że z urządzenia korzystać będą osoby poruszające się z pomocą wózków inwalidzkich.

Tu również niezwykle istotne jest zachowanie norm PN-EN 81-70:2018-07, które są zaktualizowaną wersją nieaktualnych już norm PN-EN 81-70:2005. Przedstawiają one dokładne określenie wszystkich wymiarów urządzenia dźwigowego i jego infrastruktury.

W kabinie windy na wysokości 90cm powinna zostać zamontowana na jednej ze ścian soldina poręcz umożliwiająca przytrzymanie się. Zaleca się, by przyciski sterujące windą miały co najmniej 20 mm średnicy i oznaczenia w języku Braille’a.

Kasetę należy umięsić tak, by przycisku znajdowały się na wysokości pomiędzy 90cm a 120cm przy zachowaniu minimum 40cm od narożników. Również w przypadku przycisków przywoływania windy znajdujących się na poszczególnych piętrach również powinny znajdować się na wysokości 90cm – 120cm. Ich odległość od narożnika ściany min. 50cm. Drzwi windy powinny posiadać dwie fotokomórki umieszczone na wysokościach 25cm i 75cm.