Przejdź do treści

KOMPROMIS ŚRODOWISKOWY – Czerwiec 2023

2 min

global-lift ekologia

Świadomość odpowiedzialności każdej działalności przemysłowej w odniesieniu  do poszanowania środowiska i zrównoważonego rozwoju prowadzi nas do sformalizowania tego dokumentu. Poniżej przedstawiono formalne zobowiązanie, które kierownictwo i każdy współpracownik Global Lift Polska podejmuje w celu usprawnienia działań w poszanowaniu przyrody oraz w celu przyczynienia się w ten sposób do osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych przez Wspólnotę Europejską.

Każdy dział firmy współpracuje z innymi, aby osiągnąć te cele, zarówno poprzez ogólne unikanie marnotrawstwa, jak i poprzez konkretne działania związane z codzienną pracą. 

Global Lift Polska zobowiąże się również do uświadamiania dostawców, w miarę możliwości, o konieczności poszanowania środowiska i kupowania zrównoważonych produktów.

UWAGI OGÓLNE:

  • Rezygnacja, w miarę możliwości, z drukowania zbędnych dokumentów i stosowanie wyłącznie papieru z recyklingu 
  • Selekcja i segregacja odpadów i odrzutów, które mogą powstawać
    w codziennej pracy 
  • Rezygnacja, w miarę możliwości, z plastikowych lub nienadających się do recyklingu pojemników na kawę, napoje itp. 
  • Ograniczenie opakowań nienadających się do recyklingu oraz optymalizacja tychże opakowań pod względem liczby i wielkości 

PRODUKT:

Szczególną uwagę należy zwrócić na projektowanie i tworzenie produktów z uwzględnieniem możliwości oszczędzania zasobów oraz w miarę możliwości, wykorzystywania produktów nadających się do recyklingu, o niskim wpływie na środowisko.

Produkowane i dostarczane windy muszą być zatem projektowane z uwzględnieniem nie tylko najbardziej innowacyjnych technologii, ale także oszczędności energii, możliwej eliminacji produktów zanieczyszczających środowisko, wykorzystania systemów zasilania regeneratywnego. 

Propozycja przedstawiana klientowi musi zawsze faworyzować wybór urządzeń transportu bliskiego z poszanowaniem środowiska. 

Global Lift Polska będzie również stale podnosić wśród swoich dostawców świadomość w zakresie oszczędzania energii i zrównoważonego rozwoju.

Czerwiec 2023

Get the latest news

Subscribe to our newsletter to get the latest news and updates from our team.

Subscribe

Treść chroniona prawami autorskimi