Ile wind powinno być w budynku?

Ile wind powinno być w budynku

Korzystanie z windy stało się w naszych czasach pewnym standardem. Jest to o tyle ważne rozwiązanie, że znalazło swoje miejsce w zapisach prawa. W warunkach technicznych budynku niejednokrotnie określone są informacje, ile powinno znajdować się takich urządzeń, oraz w jaki sposób powinny być rozmieszczone. Bardzo wiele w tym zakresie zależy od rodzaju budynku i charakteru, jaki będzie spełniał. Przepisy bowiem określają różne parametry dla budynków mieszkalnych, szpitali czy budynków użyteczności publicznej. Sprawdźmy więc, jak poszczególne zapisy prawa wpływają na logistykę i rozmieszczenie dźwigów. 

Budynki mieszkalne – co stanowi prawo? 

Wyposażenie budynków mieszkalnych w widny wydaje się logicznym posunięciem. Nie zawsze jednak tak było, dlatego w prawie polskim znalazły się zapisy, które regulują konieczność wyposażenia takiego budynku w windy. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku, budynek średniowysoki i wyższy, przeznaczony do zamieszkania zbiorowego, w którym co najmniej jednak kondygnacja przeznaczona jest do zamieszkania przynajmniej pięćdziesięciu osób, znajduje się powyżej 12 m nad poziomem morza, powinien zostać wyposażony w dźwig osobowy.

Dźwigi i windy – wytyczne budowlane

Co ciekawe według zapisów innego rozporządzenia, w jednym szybie można umieszczać nie więcej niż trzy dźwigi. Poszczególne zapisy prawa mają za zadanie regulować najważniejsze kwestie z dostępnością wind oraz bezpieczeństwem ich użytkowania. Nic więc dziwnego, że coraz częściej deweloperzy, chcąc uatrakcyjnić wybudowane przez siebie mieszkania, wyposażają budynek w większą ilość wind, niż wymaga tego prawo. Dzięki temu mogą zapewnić sobie lepszą cenę mieszkań oraz szansę na szybszą sprzedaż. 

Budynki użyteczności publicznej

Bardzo ważnym z perspektywy zwykłego człowieka wydaje się wyposażenie budynków użyteczności publicznej w windy dopasowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W prawie możemy odnaleźć zapisy, które wprost mówią, że w budynkach, w których różnica poziomów posadzek wynosi więcej niż 9,5 m, zachodzi konieczność zamontowania windy. Warto pamiętać, że w szpitalach i przychodniach zdrowia, ze względów bezpieczeństwa, w jednym szybie powinna znajdować się tylko jedna winda. Wykorzystanie możliwości zamontowania dźwigów w budynkach użyteczności publicznej stało się w wielu miastach bardzo ważnym elementem budownictwa.

Świadomość konieczności wyrównywania szans i dostępu do wszystkich usług dla osób niepełnosprawnych sprawiła, że bardzo często nowe budynki, które nie spełniają kryteriów określanych w ustawie, również wyposaża się w dźwigi osobowe. W ten sposób nie tylko włodarze miast dbają o komfort swoich mieszkańców, ale również pomagają w codziennym funkcjonowaniu osobom, które mają problem z poruszaniem się. Jest to bardzo ważny aspekt naszego codziennego życia, dlatego bardzo często możemy zauważyć, że projekty budynków mieszkalnych, szpitali czy budynków użyteczności publicznej, posiadają windy, nawet jeśli nie jest to wymagane przez przepisy prawa.