Przejdź do treści

Udźwig windy – definicja i rodzaje

2 min

Udźwig windy [kg] to nominalna maksymalna wielkość obciążenia, dla której zaprojektowano dźwig (windę) i dla której producent zapewnia prawidłową pracę. Udźwig windy [kg] najczęściej = dopuszczalna ilość osób w windzie jednorazowo. 

Udźwig windy jest określany przez instalatora windy i jest bezpośrednio skorelowany z dozwoloną liczbą osób oraz charakterystyką podkonstrukcji ładunku. Zagadnienia związane z zarządzaniem ładunkiem i kontrolą obciążenia są bardzo ważne przy projektowaniu wind. Zgodnie z dyrektywą UE dźwigi muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby  ich normalny rozruch był niemożliwy w przypadku przekroczenia udźwigu windy.

Ponadto, gdy podnośnik jest obciążony przy maksymalnej prędkości, musi być w stanie zatrzymać się bez powodowania opóźnienia szkodliwego dla pasażerów. W windzie należy umieścić tabliczkę informacyjną, która podaje nominalne obciążenie w kilogramach i maksymalną dozwoloną liczbę pasażerów. Warto również pamiętać, że windy towarowe są testowane przed dopuszczeniem do eksploatacji z obciążeniem 1,5 x większym niż udźwig nominalny. Nie oznacza to jednak, że można zignorować i przekroczyć dopuszczalne wartości.

Rodzaje udźwigów wind

  • Udźwig nominalny – mierzony w kilogramach, uwzględnia dopuszczalne maksymalne obciążenie dla obsługującego dźwig napędu. Jest to wielkość przyjęta do obliczeń wytrzymałościowych kluczowych elementów nośnych.
  • Udźwig obliczeniowy – obciążenie w kg wyrażone w maksymalnej ilości osób, które zmieszczą się na określonej powierzchni w kabinie

Im większa powierzchnia windy dostępna dla pasażerów, tym większą wartość ma nośność. Dlatego w windach instaluje się tablice informacyjne, które wskazują maksymalny ciężar przewożony i maksymalną dopuszczalną liczbę przewożonych osób.

Co w przypadku przeciążenia udźwigu windy?

W przypadku nowych urządzeń ryzyko, że przeciążona winda ruszy, jest znikome, gdyż większość kabin wyposażona jest w precyzyjne czujniki wagi, które w przypadku przeładowania nie uruchomią windy.

Niestety, w przypadku starszych wind – ryzyko jest możliwe. Dlatego tak ważna jest odpowiednia konserwacja i kontrola, która pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji. 

 

Get the latest news

Subscribe to our newsletter to get the latest news and updates from our team.

Subscribe

Treść chroniona prawami autorskimi