Przejdź do treści

Resurs Dźwigów

Regularna konserwacja wind jest niezbędna, szczególnie w budynkach intensywnie użytkowanych jak szpitale czy szkoły, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność. Zaniedbanie przeglądów może prowadzić do wypadków i uszkodzeń sprzętu, a także niestabilności strukturalnej budynku.
Niezawodność dźwigów
Bezpieczeństwo użytkowania
Najlepsze parametry
Atrakcyjna cena urządzeń
Europejski producent

OFERTA GLOBAL-LIFT

Resurs wind i dźwigów - Global-Lift Warszawa

Windy są kluczowym elementem każdego budynku i jako takie muszą być regularnie konserwowane i poddawane przeglądom. Jest to szczególnie ważne w budynkach, które są regularnie i intensywnie użytkowane, takich jak szpitale, szkoły i firmy. Windy mogą stać się zawodne i niebezpieczne, jeśli nie są odpowiednio konserwowane i kontrolowane. Może to prowadzić do wypadków, a także do uszkodzenia sprzętu. Ponadto, wadliwe windy mogą powodować niestabilność strukturalną w budynku. Dlatego ważne jest, aby konserwacja i kontrole były przeprowadzane regularnie, a windy były bezpieczne i niezawodne.

 

Realizacje

Poznaj nasze realizacje

Platformy towarowe

Platformy samochodowe

Platformy nożycowe

Platformy towarowe ze wstępem

Czym są UTB (Urządzenia Transportu Bliskiego)?

Urządzenia Transportu Bliskiego to sprzęt, który podczas użytkowania zagraża życiu, zdrowiu, mieniu i środowisku na skutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu.

Czym jest resurs dźwigów i wind? Global-Lift

Nie da się wyprodukować maszyny tak, żeby mogła być używana w nieskończoność. Od żywotności windy lub innego sprzętu UTB decyduje bezpieczeństwo korzystających z maszyn, którzy na co dzień pracują na wysokościach.

W trakcie eksploatacji dźwigi osobowe – jako urządzenia transportu bliskiego – podlegają obowiązkowym badaniom okresowym, eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym  lub poawaryjnym.

Resurs – parametry graniczne służące do oceny i identyfikacji stanu technicznego, które określa się na podstawie liczby cykli pracy oraz obciążenia UTB w przewidywanym okresie użytkowania, z uwzględnieniem rzeczywistych warunków eksploatacji = żywotność maszyny

Zasady przeprowadzania badań opisują szczegółowo przepisy prawa. Resurs wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie wydane przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 21 listopada 2018 roku oraz Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE i Dyrektywę Dźwigową 2014/33/UE, a także aktualne wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego.

W przypadku większości innych urządzeń mających resurs jest on ustalany przez producenta urządzenia w sposób odgórny. Jednak sytuacja jest nieco inna w przypadku wind osobowych i towarowych lub innych typów wind. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem o czasie korzystania z windy decyduje osoba odpowiedzialna za eksploatację windy. Oczywiście nie każdy powinien sam ustalać okres użytkowania, zwłaszcza jeśli nie ma do tego uprawnień lub odpowiedniej wiedzy. Tu z pomocą przychodzą eksperci – w dzisiejszych czasach jest wiele firm, które określają resurs maszyn i bez większych trudności można skorzystać z ich usług.

Kiedy wykonać resurs windy?

Właściciel windy osobowej i towarowej nie musi posiadać specjalnych kwalifikacji do obsługi windy. Jednak do konserwacji dźwigu (windy) powinien mieć uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Zgodnie z przepisami norm ISO (normy ustalane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w Genewie) wszystkie dźwignice, w tym dźwigi osobowe, powinny mieć obliczane wykorzystanie resursu co rok począwszy od daty rozpoczęcia ich eksploatacji.

Właściciel określa „resurs” na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej, w przypadku przekroczenia resursu przeprowadza ocenę stanu technicznego windy lub zleca jej przeprowadzenie.

Proszę pamiętać, że resurs należy obliczać co roku, licząc od daty rozpoczęcia eksploatacji, a nie daty odbioru uprawnienia UDT. Zdarza się, że dźwig został odebrany i nie był używany przez pół roku. Dlatego data obliczenia nie musi być tożsama z datą kontroli UDT. UDT sprawdza jedynie, czy taki rejestr wykorzystania resursu jest prowadzony.

W przypadku dźwigów, których żywotność (resurs) praktycznie nigdy nie została określona, ​​należy kierować się wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego lub innych renomowanych instytucji Unii Europejskiej.

Jeżeli w dokumentacji urządzenia i innych instrukcjach wydanych przez wykwalifikowaną osobę nie ma informacji o żywotności, należy przestrzegać zasady, że oceny stanu technicznego windy należy dokonać po 25 latach eksploatacji.

Resurs wind i dźwigów

O tym w jakim okresie zostanie wykorzystany projektowany resurs wind i dźwigów decyduje sposób ich eksploatacji, na który składają się:

  • widma obciążeń,
  • ilość cykli na godzinę,
  • ilość godzin pracy w ciągu dnia,
  • ilość dni pracy w roku.

Przepisy i normy

Badania resursu wykonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz dyrektywami UE. Okres użytkowania windy określa osoba odpowiedzialna za jej eksploatację, a resurs należy obliczać co rok od daty rozpoczęcia eksploatacji.

UDT resurs (przegląd specjalny)

W przypadkach przekroczenia resursu zgodnie z wytycznym UDT wykonujemy przegląd specjalny urządzenia.

Resurs dźwigów – przeglądy specjalne

W przypadku przekroczenia resursu zgodnie z wytycznymi UDT wykonujemy przegląd specjalny urządzenia.

Zakres pracy: Resurs dźwigu oraz wykonanie przeglądu specjalnego (zaświadczenie o przekroczonym resursie w ocenie przeglądu).

Jakie urządzenia powinny być poddane badaniu resurs?

  • całkowicie zmontowane,
  • sprawne technicznie,
  • przygotowane do eksploatacji,
  • w przypadku (Rozporządzenie § 7.5), gdy nie jest znany resurs UTB, należy go określić na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej oraz w przypadku jego przekroczenia do przeprowadzenia oceny stanu technicznego maszyny lub zlecenia jej przeprowadzenia.

Global-Lift Warszawa przeprowadza badania resurs na potrzeby zróżnicowanych klientów. Specjalizując się w badaniach wind osobowych oraz dźwigów towarowych. Świadczymy usługi zarówno dla klientów z branży przemysłowej i handlowej, jak i zarządców nieruchomości.

Dźwigi osobowe przepisy:

Rozporządzenie znajduje się w poniższym linku: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2176

Ile kosztuje resurs windy? Cena resursu UTB

Resurs – cena jest zależna od konkretnego badania. Usługi świadczymy w Warszawie oraz w całej Polsce.

Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem badania zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również:

Treść chroniona prawami autorskimi