Resurs wind i dźwigów - Global-Lift Warszawa

Windy są kluczowym elementem każdego budynku i jako takie muszą być regularnie konserwowane i poddawane przeglądom. Jest to szczególnie ważne w budynkach, które są regularnie i intensywnie użytkowane, takich jak szpitale, szkoły i firmy. Windy mogą stać się zawodne i niebezpieczne, jeśli nie są odpowiednio konserwowane i kontrolowane. Może to prowadzić do wypadków, a także do uszkodzenia sprzętu. Ponadto, wadliwe windy mogą powodować niestabilność strukturalną w budynku. Dlatego ważne jest, aby konserwacja i kontrole były przeprowadzane regularnie, a windy były bezpieczne i niezawodne.

Czym są UTB (Urządzenia Transportu Bliskiego)?

Urządzenia Transportu Bliskiego to sprzęt, który podczas użytkowania zagraża życiu, zdrowiu, mieniu i środowisku na skutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu.

Czym jest resurs dźwigów i wind? Global-Lift

Nie da się wyprodukować maszyny tak, żeby mogła być używana w nieskończoność. Od żywotności windy lub innego sprzętu UTB decyduje bezpieczeństwo korzystających z maszyn, którzy na co dzień pracują na wysokościach.

W trakcie eksploatacji dźwigi osobowe – jako urządzenia transportu bliskiego – podlegają obowiązkowym badaniom okresowym, eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym  lub poawaryjnym. 

Resurs – parametry graniczne służące do oceny i identyfikacji stanu technicznego, które określa się na podstawie liczby cykli pracy oraz obciążenia UTB w przewidywanym okresie użytkowania, z uwzględnieniem rzeczywistych warunków eksploatacji = żywotność maszyny

Zasady przeprowadzania badań opisują szczegółowo przepisy prawa. Resurs wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie wydane przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 21 listopada 2018 roku oraz Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE i Dyrektywę Dźwigową 2014/33/UE, a także aktualne wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego.

W przypadku większości innych urządzeń mających resurs jest on ustalany przez producenta urządzenia w sposób odgórny. Jednak sytuacja jest nieco inna w przypadku wind osobowych i towarowych lub innych typów wind. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem o czasie korzystania z windy decyduje osoba odpowiedzialna za eksploatację windy. Oczywiście nie każdy powinien sam ustalać okres użytkowania, zwłaszcza jeśli nie ma do tego uprawnień lub odpowiedniej wiedzy. Tu z pomocą przychodzą eksperci – w dzisiejszych czasach jest wiele firm, które określają resurs maszyn i bez większych trudności można skorzystać z ich usług. 

Kiedy wykonać resurs windy?

Właściciel windy osobowej i towarowej nie musi posiadać specjalnych kwalifikacji do obsługi windy. Jednak do konserwacji dźwigu (windy) powinien mieć uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). 

Zgodnie z przepisami norm ISO (normy ustalane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w Genewie) wszystkie dźwignice, w tym dźwigi osobowe, powinny mieć obliczane wykorzystanie resursu co rok począwszy od daty rozpoczęcia ich eksploatacji.

Właściciel określa „resurs” na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej, w przypadku przekroczenia resursu przeprowadza ocenę stanu technicznego windy lub zleca jej przeprowadzenie.

Proszę pamiętać, że resurs należy obliczać co roku, licząc od daty rozpoczęcia eksploatacji, a nie daty odbioru uprawnienia UDT. Zdarza się, że dźwig został odebrany i nie był używany przez pół roku. Dlatego data obliczenia nie musi być tożsama z datą kontroli UDT. UDT sprawdza jedynie, czy taki rejestr wykorzystania resursu jest prowadzony.

W przypadku dźwigów, których żywotność (resurs) praktycznie nigdy nie została określona, ​​należy kierować się wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego lub innych renomowanych instytucji Unii Europejskiej. 

Jeżeli w dokumentacji urządzenia i innych instrukcjach wydanych przez wykwalifikowaną osobę nie ma informacji o żywotności, należy przestrzegać zasady, że oceny stanu technicznego windy należy dokonać po 25 latach eksploatacji. 

Resurs wind i dźwigów

O tym w jakim okresie zostanie wykorzystany projektowany resurs wind i dźwigów decyduje sposób ich eksploatacji, na który składają się:

  • widma obciążeń,
  • ilość cykli na godzinę,
  • ilość godzin pracy w ciągu dnia,
  • ilość dni pracy w roku.

UDT resurs (przegląd specjalny)

W przypadkach przekroczenia resursu zgodnie z wytycznym UDT wykonujemy przegląd specjalny urządzenia.

Resurs dźwigów – przeglądy specjalne

W przypadku przekroczenia resursu zgodnie z wytycznymi UDT wykonujemy przegląd specjalny urządzenia. 

Zakres pracy: Resurs dźwigu oraz wykonanie przeglądu specjalnego (zaświadczenie o przekroczonym resursie w ocenie przeglądu). 

Jakie urządzenia powinny być poddane badaniu resurs?

  • całkowicie zmontowane,
  • sprawne technicznie,
  • przygotowane do eksploatacji,
  • w przypadku (Rozporządzenie § 7.5), gdy nie jest znany resurs UTB, należy go określić na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej oraz w przypadku jego przekroczenia do przeprowadzenia oceny stanu technicznego maszyny lub zlecenia jej przeprowadzenia.

Global-Lift Warszawa przeprowadza badania resurs na potrzeby zróżnicowanych klientów. Specjalizując się w badaniach wind osobowych oraz dźwigów towarowych. Świadczymy usługi zarówno dla klientów z branży przemysłowej i handlowej, jak i zarządców nieruchomości.

Dźwigi osobowe przepisy:

Rozporządzenie znajduje się w poniższym linku: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2176

Ile kosztuje resurs windy? Cena resursu UTB

Resurs – cena jest zależna od konkretnego badania. Usługi świadczymy w Warszawie oraz w całej Polsce. 

Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem badania zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również:

realizacje

Poznaj nasze realizacje

Platformy
towarowe

Platformy
nożycowe

IMG_2093

Platformy towarowe ze wstępem