Resurs wind i dźwigów - Global-Lift Warszawa

Czym jest resurs dźwigów i wind?

W trakcie eksploatacji dźwigi osobowe – jako urządzenia transportu bliskiego – podlegają obowiązkowym badaniom okresowym, eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym.

Zasady przeprowadzania badań opisują szczegółowo przepisy prawa. „Resurs” wykonujemy w oparciu o rozporządzenie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zostało opublikowane w dzienniku urzędowym 21 listopada 2018 r. oraz Dyrektywę Maszynowa 2006/42/WE i Dyrektywę Dźwigowa 2014/33/UE, a także aktualne wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego.

Resurs wind i dźwigów

O tym w jakim okresie zostanie wykorzystany projektowany resurs wind i dźwigów decyduje sposób ich eksploatacji, na który składają się:

  • widma obciążeń,
  • ilość cykli na godzinę,
  • ilość godzin pracy w ciągu dnia,
  • ilość dni pracy w roku.

UDT resurs (przegląd specjalny)

W przypadkach przekroczenia resursu zgodnie z wytycznym UDT wykonujemy przegląd specjalny urządzenia.

Resurs dźwigów – przeglądy specjalne

Zakres pracy: Resurs dźwigu oraz wykonanie przeglądu specjalnego (zaświadczenie o przekroczonym resursie w cenie przeglądu).

Które urządzenia powinny być przedstawione do badania resurs?
– całkowicie zmontowane
– sprawne technicznie
– przygotowane do eksploatacji
– w przypadku (rozporządzenie paragraf 7.5), gdy nie jest znany resurs TB, należy go określić na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej, oraz w przypadku jego przekroczenia do przeprowadzenia oceny stanu technicznego UTB lub zlecenia jej przeprowadzenia.

Badania resurs przeprowadzamy na potrzeby zróżnicowanych klientów. Specjalizując się w badaniach wind osobowych oraz dźwigów towarowych świadczymy usługi zarówno dla klientów z branży przemysłowej i handlowej, jak i zarządców nieruchomości.

Dźwigi osobowe przepisy:

Rozporządzenie znajduje się w poniższym linku: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2176

Resurs – cena, jaki koszt?

Resurs – cena jest zależna od konkretnego badania. Usługi świadczymy w Warszawie oraz w całej Polsce. 

Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem badania zapraszamy do kontaktu.

 

Sprawdź również:

Likwidujemy bariery wysokości z zachowaniem najwyższej jakoścI

Resurs wind i dźwigów - Global-Lift Warszawa

producent wind polska
oferta global-lift

Dźwigi towarowe 1000kg - oferta

Winda towarowa 1000kg czy dźwig towarowy mały o udźwigu 250 kg to w Global-Lift Polska zawsze solidna i wszechstronna konstrukcja służąca do podnoszenia ładunków o wadze do 1000kg – między kondygnacjami w: halach magazynowych, fabrykach, zakładach produkcyjnych, hotelach, sklepach i restauracjach.

Winda towarowa 1000kg

Powszechnie wiadomo, że ręczne przenoszenie przedmiotów między piętrami jest niebezpieczne, nieopłacalne i nieefektywne. Nawet gdy ładunki umieszczone są na paletach, w wielu przypadkach, podnośnikowy wózek widłowy może nie być dostępny z powodu braku przeszkolonego operatora.

W każdej firmie – windy towarowo-osobowe oraz dźwigi i platformy towarowo-osobowe pozwalają na bezpieczny transport towarów osób na znaczne wysokości. Dzięki temu znajdują zastosowanie w przestrzeniach magazynowych oraz halach przemysłowych – wszędzie tam, gdzie niezbędne jest sprawne i bezpieczne przemieszczanie na duże wysokości nie tylko towarów, ale również osób.

Windy towarowe, magazynowe - bezpieczeństwo

Urządzenia dźwigowe w obiekcie firmowym są zaprojektowane jako stały element budynku. Windy towarowe, magazynowe można ustawić tam, gdzie jest to wymagane – do najbardziej produktywnej i wydajnej pracy w przedsiębiorstwie. Dźwig towarowy może być wyposażony w odpowiednie poręcze, blokady i inne funkcje, które pomagają znacznie ograniczyć ryzyko wypadku.

W branży budowlanej i przemysłowej najbardziej liczy się bezpieczeństwo i komfort pracy, a także efektywność. W obecnie instalowanych dźwigach towarowych, na platformie ze wszystkich stron są zabezpieczenia odpowiednie dla typu podnoszonego obciążenia, chroniące przed przewróceniem lub wciągnięciem podczas działania dźwigu.

Urządzeniem dźwigowym spełniającym wyżej wymienione cechy przy pracy w dużych magazynach, sklepach czy halach będzie winda towarowa od Global Lift Polska. Nasz dźwig towarowy nie zawiedzie – zapewniając płynną pracę nawet przy dużym obciążeniu do 10 ton oraz przy długich cyklach pracy!

Dźwig towarowy 1000 kg - producent

Dźwig towarowy w ofercie Global-Lift Polska to urządzenie o parametrach technicznych zapewniających udźwig nawet do 10 000 kg i wysokość podnoszenia do 24 metrów w pionie. Bez względu na to, jak często i intensywnie są używane – wytrzymałe mechanicznie dźwigi towarowe z Global-LIft są niezwykle wydajne!

Opcjonalnie, magazynowe windy towarowe mogą być wyposażone w kabinę – w zależności od tego, w jaki sposób będą je Państwo wykorzystywać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyboru odpowiedniego produktu – prosimy o kontakt!

dostosowanie do potrzeb

Urządzenia dźwigowe, które oferujemy w Global-Lift Polska są wytwarzane w Europie i posiadają wszystkie deklaracje zgodności z normami. Kupując je, Klient ma pewność, że wybiera niezawodny sprzęt o specyfikacji technicznej adekwatnej do oczekiwań.

Firma Global-Lift Polska to nie tylko Warszawa! Działamy na terenie całego kraju i zagranicą. Zapraszamy do osobistego kontaktu – aby uzyskać szczegółowe informacje o naszej ofercie – Winda towarowa 1000kg.

Dźwig towarowy 1000 kg - dozór techniczny

Winda towarowa mała i dźwigi towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny – wszystkie te urządzenia, podlegają dozorowi technicznemu. 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).”
realizacje

Poznaj nasze realizacje

Platformy
towarowe

Platformy
nożycowe

IMG_2093

Platformy towarowe ze wstępem