Czy winda jest częścią wspólną?

Czy winda jest częścią wspólną

Nieruchomość wspólna stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Część wspólna nieruchomości to taka część, z której korzystają wszyscy mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej. Więc czy winda należy do części wspólnej ? Czy winda jest, częścią wspólną mówi ustawa o własności lokali art. 3 ust. 2.

Co należy do części wspólnej nieruchomości ? 

Do części wspólnej należy winda osobowa, klatka schodowa, dach, komin, strych, suszarnia, piwnica, fundament, ciągi instalacyjne, korytarze przeznaczone do wspólnego korzystania, ściany nośne budynku, elewacja, oraz stropy, pomieszczenie ochrony, wózkownie, pomieszczenia techniczne tj. separator czy przepompownie. Do części wspólnej nieruchomości nie zaliczają się pomieszczenia przynależne. Są to dodatki do mieszkania i nie mogą stanowić nieruchomości wspólnej określonej w art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali. Do pomieszczeń przynależnych można zaliczyć twoją własną piwnicę, komórka lokatorska miejsce parkingowe czy też garaż. 

Kto zarządza częścią wspólną nieruchomości ? 

Zarząd wspólnoty zarządza częścią wspólną nieruchomości. Zarząd reprezentuje wspólnotę mieszkaniową i kieruje sprawami wspólnoty. We wspólnotach małych (do 8 lokali) nie ma zarządu ani innych form organizacyjnych. Jednak można, spotkać zarządzę, który wybierany jest za zgodą wszystkich właścicieli nieruchomości. Natomiast  we wspólnotach dużych (powyżej 8 lokali) powoływany jest jedno lub kilkuosobowy zarząd. Koszty utrzymania części wspólnej płacą wszyscy właściciele nieruchomości. Coraz częściej można spotkać, że zarząd wspólnoty w celu zapewnieniu bezpieczeństwa niepełnosprawnych mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej jest montowana platforma dla niepełnosprawnych. Jako że platforma jest, częścią wspólną właściciele nieruchomości płacą co miesiąc zaliczki do wspólnoty mieszkaniowej. Celem zaliczek jest pokrycie przyszłych planowanych i nieplanowanych zobowiązań wspólnoty mieszkaniowej oraz konserwacja części wspólnej nieruchomości.