Dostępność PLUS

dostępność plus

dostępność plus

Program „Dostępność Plus” to inicjatywa mająca na celu promowanie i wspieranie dostępności architektonicznej dla osób o różnych potrzebach i ograniczeniach. Jest to kompleksowy program skierowany do przedsiębiorstw i instytucji, które chcą uczynić swoje obiekty bardziej przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych.

Firma Global-Lift aktywnie uczestniczy w programie „Dostępność Plus”, oferując swoje rozwiązania i usługi związane z dostępnością. Specjalizujemy się w projektowaniu, instalacji i serwisowaniu wind, platform i urządzeń dźwigowych, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki zaangażowaniu w program „Dostępność Plus”, firma Global-Lift współtworzy przestrzenie, w których każda osoba, niezależnie od swoich potrzeb, może swobodnie poruszać się i korzystać z obiektów publicznych i prywatnych. Naszym celem jest zapewnienie wygodnego i bezpiecznego dostępu dla wszystkich.

Więcej informacji o programie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/