Dźwig bez maszynowni

dźwig elektryczny bez maszynowni

Dźwigi bez maszynowni to sprawdzona i ekonomiczna koncepcja na windy do budynków mieszkalnych. Projekt – winda bez maszynowni sprzyja racjonalności przestrzeni użytkowej w lokalu, redukuje koszty instalacji urządzenia oraz ogranicza późniejsze wydatki związane z jego eksploatacją.

 • Windy do budynków mieszkalnych – podstawowe informacje.
 • Co to znaczy dźwig bez maszynowni?
 • Dźwigi osobowe bez maszynowni – zastosowanie, zalety.
 • Czy windy bez maszynowni są bezpieczne?
 • Dźwigi bez maszynowni – dozór, konserwacja dźwigów.

Windy do budynków mieszkalnych – zasadnicze fakty.

Dźwig osobowy znany były już w starożytnym Rzymie, jednak gremialna eksploatacja urządzenia nastąpiła dopiero w XIX wieku. Odkrycie elektryczności oraz jej upowszechnianie zmieniło koleje losu. Powstały pierwsze generatory prądu, silniki elektryczne. Postęp techniczny sprawił, że winda stała się rutynowym urządzeniem w wielokondygnacyjnych budynkach. 

W drugiej połowie lat 90-tych, wiodące firmy dźwigowe opracowały nowatorski projekt – dźwigi elektryczne bez maszynowni. Producenci urządzeń dźwigowych rozpoczęli masowe wytwarzanie wind elektrycznych tego typu.

Obecnie w Polsce, windy do budynków mieszkalnych to, w większości przypadków – dźwigi bez maszynowni. Popularność tego urządzenia wynika w dużej mierze ze względów ekonomicznych i użytkowych. 

Dźwig bez maszynowni – idea działania.

Dźwigi elektryczne osobowe występują w dwóch zasadniczych wariantach: z maszynownią i bez maszynowni. Maszynownia windy to miejsce, w którym umieszczono zespół napędowy i pozostałe wyposażenie dźwigu np. układ sterujący. 

Dźwig bez maszynowni nie posiada odrębnie wydzielonej hali maszyn. W tym rodzaju dźwigów osobowych zastosowano wariant z wciągarką. Wciągarka bezreduktorowa może zostać umiejscowiona na przeciwwagach i prowadnicach kabinowych. Obciążenie podpory wciągarki jest przesyłane bezpośrednio na podszybie. Wciągarka w dźwigu bez maszynowni jest mniejsza od wciagnika reduktorowego (używanego w maszynowniach) o niemalże 70%. Mniejsze koło cierne to nie jedyne nowatorskie rozwiązanie, jakie zastosowana w tym rodzaju dżwigów. W tradycyjnej windzie, kabina jest połączona z przeciwwagą stalowymi linami. W dźwigu bez maszynowni, standardowe liny zastąpiono stalowymi pasami o grubości 3 mm. Poliuretanowa powłoka, którą odsłonięto pasy gwarantuje trwałość i większą odporność elementu. Pasy nie narzucają konieczności smarowania, a ich układ zapewnia harmonijną, wyciszoną pracę dźwigu.

Dźwigi osobowe bez maszynowni – zastosowanie, zalety.

Dźwigi osobowe bez maszynowni najnowszej generacji znajdą zastosowanie w istniejących już budynkach (o ograniczonej przestrzeni), gdzie instalacja standardowej windy jest niewykonalna. 

W nowym budownictwie, elektryczna winda bez maszynowni jest bestsellerowym doborem. Bez wątpienia, brak pomieszczenia maszynowni dźwigu ułatwia projektowanie budynku i obniża koszt całej inwestycji. Windy bezreduktorowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą być montowane bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych (bez dodanej dodatkowej obudowy). Oczywiście, jest to możliwe pod określonymi warunkami, gdy szyb windy spełnia wymagania, ale jest to kolejne cięcie kosztów. W nowatorskiej branży budowlanej najczęściej wybierany jest wariant – winda szklana (szklane ściany kabiny i przeszklony szyb).

Dźwigi elektryczne bez maszynowni są najczęściej montowane w budynkach o intensywnym natężeniu ruchu. Urządzenie sprawdzi się jako: winda szpitalna, winda gospodarcza itp.

Generalnie windy tego typy są instalowane:

 • w budynkach mieszkalnych,
 • w gmachach użyteczności publicznej,
 • w lokalach biurowych, 
 • w galeriach handlowych, 
 • w szpitalach, przychodniach.

Oszczędność powierzchni użytkowej w lokalu i redukcja kosztów budowy budynku, to nie jedyne zalety jakie posiada dźwig bez maszynowni. Do pozostałych atutów tego urządzenia zaliczamy również:

 • energooszczędność,
 • wydajność,
 • gwarancję komfortu użytkowania (spokojny start, łagodne hamowanie),
 • zbędność aplikacji środków eksploatacyjnych: smarów, olejów, itp.

Windy bez maszynowni – bezpieczeństwo, dozór, konserwacja dźwigów.

Obecnie, wymogi wobec bezpieczeństwa dźwigów są zupełnie odmienne, niż przed kilkunastu laty. Powoduje to ciągły progres standardów w tej dziedzinie. Normy i przepisy dźwigowe są regularnie aktualizowane.

Montaż i konserwacja dźwigów osobowych w Polsce odbywa się zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Komisji Europejskiej 95/16/EC (Lift Directive) – oznakowanie CE. Dodatkowo, każde urządzenie dźwigowe musi posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dźwigi bez maszynowni podporządkowują się wszystkim normom bezpieczeństwa: EN 81-1, EN81-2, EN 81-28 oraz pozostałym. Wymagania i środki bezpieczeństwa dotyczące dźwigów elektrycznych osobowych i towarowych, ujęte w przepisach dźwigowych, mają na celu ochronę osób przed ryzykiem wypadków. 

Po zakończonej instalacji, dźwig osobowy powinien zostać zweryfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Na etapie użytkowania dźwigu osobowego, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013, poz. 963 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi, wszelkie dźwigi podlegają corocznym, technicznym badaniom okresowym. Tę czynność również nadzorują inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego.

Konserwacja dźwigów w Polsce, jej zasady są określone przez dyrektywy europejskie. Procedury o dozorze technicznym precyzują uprawnienia, jakie powinny posiadać osoby wykonujące usługi winda-serwis. Dodatkowo, każdy profesjonalny producent urządzeń dźwigowych ma indywidualne rekomendacje dotyczące serwisowania windy bez maszynowni.

Global-Lift producent wind