Dobudowa windy w bloku – jaki koszt? Windy zamiast schodów w blokach 4 piętrowych.

winda w bloku czteropiętrowym zamiast schodów

Jak zorganizować montaż windy osobowej  w bloku?

Dobudowa windy w bloku znacząco wpływa na komfort życia wszystkich jego mieszkańców. Jednak, na takie udogodnienie nie mogą liczyć osoby zamieszkujące bloki czteropiętrowe. Budynki te, zgodnie z obowiązującym przepisami nie muszą być wyposażone w dźwig osobowy. Montaż windy w budynku jest szczególnie wyczekiwany przez osoby starsze i niepełnosprawne, a w szczególności te, które mają problemy z poruszaniem. Ponadto, dla grona starszych mieszkańców, winda w bloku bywa niekiedy jedynym i przysłowiowym „oknem na świat”. Wyjście na zewnątrz z bloku bez windy jest dla seniorów nie lada wyzwaniem. Montaż dźwigu osobowego pozwala im bez nadmiernego wysiłku zjechać na dół i wyjść na zewnątrz budynku. Co więcej, powrót ze spaceru nie wiąże się z mozolną wspinaczką po schodach. Sprawna komunikacja pionowa jest doceniana również przez rodziny posiadające małe dzieci.

Winda osobowa w bloku – likwidacja barier w budynkach mieszkalnych.

W obecnych czasach wspólnota mieszkańców nie może aprobować utrudnień w przestrzeni komunikacyjnej budynku!

Zamontowanie windy w bloku umożliwia bezproblemowe pokonywanie różnicy poziomów osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dobudowa windy gwarantuje wygodę przemieszczania wszystkim mieszkańcom. Znaczący też jest fakt, że dźwig osobowy w budynku zwiększa jego standard i podnosi wartość całej nieruchomości.

Jak zlikwidować bariery architektoniczne w Polsce, w bloku? Jak zacząć starania o montaż dźwigu osobowego w czteropiętrowym bloku mieszkalnym? Co zrobić – gdy nie ma zgody na windy, platformy schodowe w bloku?

Dobudowa windy w bloku

Winda w bloku z wielkiej płyty

Winda w bloku z wielkiej płyty jest nieodłącznym elementem życia mieszkańców. To urządzenie, które ułatwia codzienne przemieszczanie się po budynku, szczególnie w przypadku bloków o dużej ilości kondygnacji. Dzięki windzie, mieszkańcy mogą uniknąć wspinania się po schodach, co jest szczególnie istotne dla osób starszych, niepełnosprawnych lub rodzin z małymi dziećmi.Windy w blokach z wielkiej płyty są projektowane z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności. Regularnie poddawane są konserwacji i przeglądom, aby zapewnić ich sprawne działanie. To nie tylko udogodnienie, ale także element, który wpływa na komfort życia mieszkańców i sprawia, że mieszkanie w takim bloku staje się bardziej przyjazne i dostępne dla wszystkich.

Dobudowa windy w bloku – jaki koszt? od czego zacząć? Kwestie urzędowe i formalności.

Montaż windy, pomimo różnorodności architektury jest możliwy niemal w każdym budynku. Kluczową rolę w rozpoczęciu starań o dosprzętowienie bloku jest uzyskanie zgody (na instalację dźwigu) przeważającej części lokatorów. Po uzyskanie aprobaty na montaż windy należy udać się do zarządcy lub właściciela budynku w celu formalnego (administracyjnego) zaakceptowania przedsięwzięcia. Zarządca wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej powinien zatrudnić wykwalifikowanego architekta. Posiadając przygotowany plan – dobudowa windy osobowej w bloku, należy dopełnić kwestii formalno-prawnych. Montaż windy w bloku (istniejącym już budynku) obliguje do posiadania rozmaitych pozwoleń. O wydanie tych dokumentów mogą ubiegać się: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz zarządcy lub właściciele budynków mieszkalnych. Urzędem wydającymi niezbędne do rozpoczęcia montażu dźwigu zezwolenia, w większości przypadków jest starostwo lub urząd miasta na prawach powiatu.

Decydując się na montaż windy w bloku nakazane przepisami jest:

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • posiadanie zgody właściciela gruntu (na którym został wybudowany blok) na montaż windy w budynku,
 • po otrzymaniu pozytywnych decyzji przedłożenie projektu dobudowy dźwigu osobowego,
 • wystąpienie z wnioskiem o budowę.

Dysponując roboczym projektem dźwigu osobowego i wymaganymi dokumentami, można rozpocząć poszukiwania wykonawcy. Pożądane jest wybranie producenta wind, który oferuje kompletne dźwigi osobowe i zapewnia wsparcie techniczne. 

Ile trwa dobudowa windy? Ile trwa budowa windy w bloku?

Zastanawiasz się ile trwa budowa windy? Ostateczny czas trwania dobudowy windy może wynosić od kilku do kilkunastu tygodni. Ten okres zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar budynku, rodzaj windy, stan budynku, procedury prawne oraz wybór dostawcy. Dlatego przed rozpoczęciem prac warto skonsultować się ze specjalistami, aby uzyskać dokładną prognozę czasu trwania budowy windy i odpowiednio zaplanować projekt. Aby dobudowa windy przebiegła bezpiecznie i sprawnie warto mieć na uwadze, że każdy przypadek jest unikalny, dlatego istnieje potrzeba dostosowania harmonogramu dobudowy windy do konkretnych okoliczności. 

Winda w bloku 4 piętrowym cena

Kiedy winda zewnętrzna, a kiedy platforma przyschodowa? Cena i wymiary:

Instalacja windy w bloku opiera się na projekcie, który uwzględnia charakterystykę urządzenia i miejsce montażu. Dźwigi osobowe są instalowane zależnie od warunków technicznych – wewnątrz lub na zewnątrz obiektu mieszkalnego. 

Montaż dźwigu w bloku mieszkalnym, czy dobudowa windy do istniejącego budynku wymaga zaaranżowania przestrzeni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas projektowania urządzenia brane jest w rachubę wiele czynników takich jak: 

 • wymiary windy, 
 • zespoły napędowe windy w bloku,
 • lokalizacja szybu i maszynowni dźwigu,
 • dostęp do windy,
 • wymiary kabiny, 
 • drzwi do windy i  odpowiednio duża przestrzeń przed nimi.

Winda zewnętrzna to realna alternatywa, gdy blok nie posiada przestrzeni do montażu urządzenia od środka. Winda zewnętrzna, czyli gotowa konstrukcja może być szklana. Drugą opcją jest wykonanie szybu dźwigu z paneli metalowych.

Platformy przyschodowe montowane są w bloku w przypadku, gdy zastosowanie windy zewnętrznej lub wewnętrznej nie może być zrealizowane z przyczyn technicznych. Głównymi zaletami platformy schodowej jest możliwość połączenia kilku kondygnacji budynku i brak potrzeby wyznaczania miejsca na szyb windy. 

Wymiary kabiny windy dla niepełnosprawnych są ściśle sprecyzowane przez prawo.

“Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe

2a.  Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.”

Dobudowa windy w bloku koszt – od czego zależy cena dźwigu osobowego?

Nie można jednoznacznie określić jaka będzie cena nowej windy. O tym, ile będzie kosztował dźwig osobowy rozstrzyga co najmniej kilka elementów. Cena windy w bloku uzależniona jest od poniższych parametrów:

 • wymagany udźwig, 
 • oczekiwana wielkość kabiny, 
 • ilość przystanków, 
 • ilość drzwi przystankowych,
 • usytuowanie szybu windy, 
 • wysokość podnoszenia (odległość pomiędzy podłogami skrajnych przystanków),
 • standard wykończenia kabiny.

Realizację projektu windy w bloku dobrze jest powierzyć firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Możliwość zakupu kompletnego dźwigu, rzetelne doradztwo przy doborze urządzenia i gwarancja serwisu windy – to aspekty, które warto wziąć pod uwagę dokonując wyboru wykonawcy urządzenia. Wstępna, orientacyjna cena windy zostanie wyliczona przez dowolnie wybranego, potencjalnego realizatora zlecenia. Opłaca się – dokonać porównania ofert różnych firm zajmujących się instalacją dźwigów. Dość duża konkurencja w branży wind pozwoli na uzyskanie niewygórowanej kwoty do zapłaty.

Co zrobić gdy spółdzielnia lub sąsiedzi nie zgadzają się na montaż dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym?

Montaż windy osobowej w bloku jest możliwy, ale tylko wtedy, gdy nie istnieją bariery techniczne lub inne komplikacje będące następstwem niespełniania norm przepisów. Dźwig osobowy w istniejącym budynku musi spełniać warunki określone przez prawo budowlane, przeciwpożarowe i inne.

Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa brak zgody na montaż windy w bloku motywuje np. zbyt wąska klatka schodowa. W tym przypadku warto rozważyć montaż wspomnianej już platformy przyschodowej lub krzesełek schodowych (dźwigowych). 

Kolejną komplikacją jaką możemy napotkać jest brak zgody mieszkańców na montaż windy w bloku. Instalacja dźwigu osobowego wywołuje obawy o koszty generowane przez urządzenie (energia elektryczna, serwis windy). Zaniepokojenie wśród przeciwników budowy windy wzbudza również spodziewany poziom hałasu czy estetyka urządzenia. W skrajnych sytuacjach niewykluczone jest złożenie zażalenia do sądu – na uchwałę wspólnoty lub spółdzielni, zezwalającą na montaż windy w bloku. 

Wtedy, dobrym rozwiązaniem dla osoby z ograniczeniami ruchowymi jest zamiana mieszkania na wyższym piętrze na lokal na parterze. Uzyskujemy wówczas możliwość instalacji platformy (podnośnika), która służy do transportu pionowego jednej osoby. Winda dla niepełnosprawnych, jej dobudowa wymaga uzyskania zgody od właściciela lub zarządcy bloku.

Dofinansowanie do windy dla niepełnosprawnych w bloku.

Dobudowa windy w bloku oznacza duży wydatek dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Koszt remontu może zostać sfinansowany z funduszy państwowych. O dofinansowanie do windy mogą ubiegać się właściciele budynków (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe), jeżeli przebudowa jest związana z likwidacją barier architektonicznych. 

Gdy winda dla niepełnosprawnych lub platforma przyschodowa instalowana jest dla konkretnego mieszkańca, wówczas wniosek o dofinansowanie należy złożyć do PFRON.

Na portalu Gov.pl uzyskujemy najbardziej wiarygodne informacje na ten temat. Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Kto może skorzystać z dofinansowania do windy w bloku?

O dofinansowanie do budowy windy w budynku może ubiegać się osoba, która:

 • ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
 • ma trudności w poruszaniu się,
 • posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy – należy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.